De aanleiding voor de Van Hall-biografie

/
 De misschien wel meest gestelde vraag over mijn literaire…

Walraven van Hall: bankier van het verzet

/
Loe de Jong noemde hem de centrale figuur van de illegaliteit.…

Unieke foto's van de Februaristaking

/
In de zomer van 2016 nam de tachtigjarige Gerard Wijdenes contact…

De verzetsstrijdster, de V-man en het verraad

/
De verraderlijke werkzaamheden van V-man Johnny de Droog spelen…

De laatste exemplaren van 'Eisendrath'

/
Het is hard gegaan met de verkoop van Eisendrath, een verzonken…

(Alweer) een monument met dubieuze namen

/
In mei 2017 besteedde de Volkskrant enkele artikelen aan oorlogsmonumenten…